Vĩnh Phúc – Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn

tay-nguyen

Tây nguyên – Cao nguyên trung phần của Việt Nam. Một tiểu vùng thuộc duyên hải Nam Trung Bộ với địa hình chủ yếu là đất đỏ bazan. Nơi đây là những cánh rừng bạt ngàn cao su và cà phê; Là vùng đất của các dân tộc ÊĐÊ và Mnông anh hùng trong lịch