Chùm tour Quốc tế khởi hành năm 2019

nueva-york-1

Du lịch Yến Trang – Yến Trang Travel gửi đến quý khách hàng:

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR OUTBOUND NĂM 2019

KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI

Mã Tour

Tên tour 

Số ngày

Ngày khởi hành

Giá bán (vnđ)

GT043 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5N Bay Lion Air Siêu Tiết Kiệm 5 Ngày 16-01-2019 5.490.000
GT043 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5N Bay Lion Air Siêu Tiết Kiệm 5 Ngày 23-01-2019 5.490.000
GT043 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5N Bay Lion Air Siêu Tiết Kiệm 5 Ngày 04-02-2019 7.490.000
GT043 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5N Bay Lion Air Siêu Tiết Kiệm 5 Ngày 06-02-2019 8.490.000
GT014 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 Ngày Bay Air Asia 5 Ngày 16-01-2019 6.490.000
GT014 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 Ngày Bay Air Asia 5 Ngày 23-01-2019 6.490.000
GT014 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 Ngày Bay Air Asia 5 Ngày 02-02-2019 8.990.000
GT014 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 Ngày Bay Air Asia 5 Ngày 03-02-2019 8.990.000
GT014 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 5 Ngày Bay Air Asia 5 Ngày 10-02-2019 8.490.000
GT002 Hà Nội – Bangkok – Pattaya 4 Ngày Bay Lion Air 4 Ngày 03-02-2019 7.490.000
GT383 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Bỉ – Hà Lan 7N Bay Qatar Airways 7 Ngày 02-02-2019 44.900.000
GT391 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 8N Bay Qatar Airways 8 Ngày 06-02-2019 49.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 02-02-2019 51.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 29-03-2019 51.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 23-04-2019 51.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 24-05-2019 51.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 21-06-2019 51.900.000
GT004 Hà Nội – Pháp – Luxembourg – Đức – Bỉ – Hà Lan 9N Bay Qatar Airways 9 Ngày 05-07-2019 51.900.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 20-04-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 08-05-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 30-05-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 12-06-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 26-06-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 10-07-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 18-07-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 24-07-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 02-08-2019 64.500.000
GT005 Hà Nội – Pháp – Thụy Sĩ – Ý – Vatican – Monaco 12N Bay Qatar Airways 12 Ngày 22-08-2019 64.500.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 21-12-2018 10.990.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 12-01-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 18-01-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 25-01-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 02-02-2019 13.500.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 03-02-2019 13.990.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 05-02-2019 14.990.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 07-02-2019 14.990.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 08-02-2019 14.500.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 09-02-2019 14.500.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 12-02-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 15-02-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 22-02-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 01-03-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 08-03-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 15-03-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 22-03-2019 10.290.000
GT050 Hà Nội – Singapore – Malaysia 6N Bay Malindo Air & Scoot Air  6 Ngày 23-03-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 27-12-2018 11.490.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 29-12-2018 12.900.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 05-02-2019 14.500.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 07-02-2019 14.500.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 14-02-2019 10.990.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 21-02-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 23-02-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 01-03-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 07-03-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 14-03-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 21-03-2019 10.290.000
GT026 Hà Nội – Singapore – Đảo Sentosa 4N Bay Scoot Air 4 Ngày 30-03-2019 10.290.000

 

Gửi phản hồi