Tuyển dụng Vĩnh Phúc

Thông báo tuyển dụng 2017

Công ty TNHH Yến Trang – Yen Trang Travel là một trong những đơn vị lữ hành chuyên nghiệp có trụ sở tại Thành Phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, để phục vụ cho chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, Yen Trang Travel xin thông báo tuyển dụng các vị trí như