Yen Trang Travel

Chùm ảnh hoạt động công ty Yến Trang

20140408_081631

Ngoài việc tổ chức vui chơi giải trí cho khách hàng, YEN TRANG TRAVEL cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động cho tập thể cán bộ công nhân viên công ty, nhằm nâng cao tình thần đoàn kết gắn bó, xây dựng văn hóa công ty ngày một chuyên nghiệp.